หน้าแรก

Image is not available
Image is not available
Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
เสื้อและเหรียญรางวัล
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
สมัครวิ่ง

ขณะนี้ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว

ท่านสามารถสมัครแบบ Walk in โดยไม่รับเสื้อวิ่ง
ที่ห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า ชั้น 4
ในวันที่ 13-14 มีนาคม เวลา 10:00-20.00น.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
PACER & SWEEPER
PACER 60 นาที
PACER 70 นาที
PACER 80 นาที
PACER 90 นาที
PACER
นักวิ่งที่จะเป็นเพื่อนวิ่งของคุณ
ในช่วงความเร็วต่างๆ

SWEEPER
นักวิ่งที่จะคอยดูแลคุณ
แม้อยู่ตำแหน่งรั้งท้าย
Trekking
SWEEPER
Trekking
Slider
ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อของท่านจะปรากฏในเว็บ

เมื่อการลงทะเบียนสมบูรณ์
ตรวจสอบยอดเงินค่าสมัครเรียบร้อบ

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider