เลื่อนมาร์คโฟร์มินิมาราธอน

Image is not available
Image is not available
Slider

ประกาศ เลื่อน งานวิ่ง มาร์คโฟร์ รัน ครั้งที่ 3
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ
คณะผู้จัดงานได้ปรึกษากับทางหน่วยงานราชการ และเห็นพ้องตรงกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน
จึงมีมติให้ เลื่อน การจัดงานวิ่ง มาร์คโฟร์ รัน ครั้งที่ 3

เป็นวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
นัดรับเสื้อและ BIB ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

ห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจถึงสถานการณ์ในครั้งนี้
Image is not available
Slider